Novinky

NETIQUETTE+ V KOSTCE

Cílem projektu NETIQUETTE+ je podpořit vzdělavatele dospělých při začleňování a předávání relevantních znalostí a dovedností v oblasti netikety a podpořit povědomí, znalosti a dovednosti dospělých s nízkou kvalifikací a dospělých studentů, aby se mohli kriticky, vědomě a zodpovědně zapojit do digitální společnosti. 

V tomto směru budeme v projektu NETIQUETTE+ poskytovat inovativní a vysoce kvalitní výsledky, ve kterých se budeme zabývat klíčovou rolí, již hraje netiketa v každodenním životě dospělých studentů, ve vzdělávacím prostředí a na pracovišti. 

OSOBNÍ SETKÁNÍ

Představitelé konsorcia NETIQUETTE+ se sešli 20. a 21. září 2022. Zástupci devíti partnerských organizací z České republiky, Portugalska, Německa, Kypru, Řecka, Belgie, Španělska, Francie a Turecka se sešli, aby projednali své první kroky a začali plánovat svou práci. Během setkání měli partneři projektu příležitost prodiskutovat přípravu kompetenčního rámce a naplánovat podrobnosti následného výstupu projektu. Stanovili základ pro projektové činnosti na všech úrovních (řízení projektu, finance, diseminaci a zajištění kvality).

NETIQUETTE+ RÁMEC KOMPETENCÍ

V rámci konsorcia NETIQUETTE+ jsme vytvořili rámec kompetencí, ve kterém jsou definovány znalosti, dovednosti a postoje, jež jsou pro cílové skupiny v zúčastněných zemích nejdůležitější. Očekávaný dopad tohoto výstupu vyplývá ze skutečnosti, že jeho návrh postavíme na skutečných vzdělávacích potřebách a zohledníme zájmy odborníků, kritickou reflexi a poznatky o tom, jak mohou dospělí účastníci vzdělávání pozitivně, odpovědně a eticky využívat digitální technologie v každodenním životě, ve vzdělávacím prostředí a na pracovišti. Díky využití průřezových prvků a inovací má kompetenční rámec vysoký potenciál přenositelnosti.

Vypadá to nadějně!

CO CHYSTÁME?

  • Netiquette+ MOOC a didaktická příručka v roce 2023;
  • Netiquette+ vzdělávací hub a digitální zdroje v roce 2023.
NETIQUETTE+ V KOSTCE

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241