Základy pro podporu netikety v digitální éře

O co jde v projektu Netiquette+?

Podpora informovanosti, znalostí a dovedností dospělých s nízkou kvalifikací a dospělých studentů, aby se mohli kriticky, uvědoměle a zodpovědně zapojit do digitální společnosti.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241