Novinky

Závěrečná konference a mezinárodní setkání partnerů v Praze, České republice

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2023 se v Praze v České republice konalo setkání konsorcia projektu Netiquette+. Zástupci devíti partnerských organizací z České republiky, Portugalska, Německa, Kypru, Řecka, Belgie, Španělska, Francie a Turecka se sešli, aby projednali závěrečné kroky projektu. Během setkání měli partneři projektu možnost diskutovat finální fázi zpracování výstupů projektu. Dále řešili aktivity v oblasti řízení projektu, finance, šíření výstupů a zajištění kvality.

Závěrečná konference projektu Netiquette+, která se konala v okouzlující Praze, byla velmi úspěšná. Akce, na níž se sešli účastníci, pedagogové a zainteresované strany z různých koutů Evropy, posloužila jako platforma pro prezentaci výsledků našeho společného úsilí. V inspirativních malebných kulisách Prahy jsme měli příležitost pochlubit se výsledky několikaměsíční tvrdé práce a ukázat účastníkům hmatatelné výsledky projektu Netiquette+. Díky sdílení zkušeností a informací i na mezinárodní úrovni jsme podpořili komunitu vzdělávání a posílili společný závazek k pokračující spolupráci. Tím jsme zajistili, že se pozitivní dopady projektu budou i nadále odrážet napříč hranicemi a vzdělávacími oblastmi.

Závěrečná konference a mezinárodní setkání partnerů v Praze, České republice

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241