Dijital Çağda İnternette Görgü Kurallarını Teşvik Etmenin Temelleri

Netiquette+ nedir?

Düşük vasıflı yetişkinlerin ve yetişkin öğrencilerin dijital toplumda eleştirel, bilinçli ve sorumlu bir şekilde yer almaları için farkındalık, bilgi ve becerilerini teşvik etmektir.

Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz [Proje Numarası: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241].