Sonuçlar

Sonuçlar
 • Competence Framework

  Netiquette+ Yetkinlik çerçevesi, katılımcı ülkelerdeki hedef gruplarla en alakalı bilgi, beceri ve tutumları tanımlayacaktır. Projenin hazırlık aşamasında DigComp 2.1 ile uyumlu olarak belirlenen 4 temel alan etrafında yapılandırılacaktır:

  • çevrimiçi etik ve netiket,
  • iletişim modları ve stratejileri,
  • nesil çeşitliliği,
  • kültürel çeşitlilik.

  Yetkinlik çerçevesini ortaya koymak için, yerel uzman gruplarıyla halkla istişare yoluyla kapsamlı bir ihtiyaç analizi yapılacaktır. Netiquette+ Yetkinlik çerçevesi, Sonuç 2 ve 3’te yer alacak içeriklerin tanımlanmasında merkezi olacaktır. Ayrıca, Yetişkin Eğitimi sektörüne yetişkin eğitimcilerin yetişkinlerin öğrenme ihtiyaçlarını belirlemelerine, öğretici etkinlikler geliştirmelerine, pedagojik stratejiler tasarlamalarına ve öğrenicilerin netiket becerilerini değerlendirmeye yardımcı olacak son teknoloji ürünü bir araç sağlayacaktır. 

  Sonuç (PR1), dijital çağda interneti güçlendirmek için gereken becerileri tanımlamak ve tanımlamak için EQF ve ECVET araç ve metodolojilerinin kullanımı ve yetişkin eğitimcilere bu konu alanında resmi ancak dinamik bir yeterlilik çerçevesi sağlamak üzere diğer inovasyon unsurlarını sunacaktır.

 • MOOC and Didactic Handbook

  Netiquette+ Öğrenme Platformu (MOOC) ve öğretici elkitabı, yetişkin öğreniciler için esnek bir öğrenme yolu sunacak ve yetişkin eğitmenlerin dijital arenada etik, yapıcı ve eleştirel olarak katılım süreci boyunca onlara daha iyi rehberlik etmelerini destekleyecektir. MOOC (KİTLESEL ÇEVRİMİÇİ AÇIK DERSLER (KAÇD)), öğrencilerin her bir konu alanı veya ünite ile ilgili belirli bilgi, beceri ve tutumları kazanabilmeleri için yetkinlik çerçevesinde yapılandırılmış öğrenme çıktılarını elde etmek için bir interaktif içerik paketi sunmak üzere tasarlanacaktır.

  Bunlar, bilgilendirme soruları içeren hikaye anlatımı/videolar, yapılandırılmış tartışmalar, proje odaklı faaliyetler, faaliyetler veya demolar gibi entegre içerikler, problem odaklı vaka çalışmaları ile yapılandırılmış tartışmalar, kendi kendine öğrenme kontrol listelerini içerebilir.

  Ek olarak, yetişkin eğitimcileri ilgili bilgi ve becerileri aktarma sürecinde desteklemek ve yetişkin öğrencilere dijital alanda uygun davranış standartlarının benimsenmesi konusunda daha iyi rehberlik etmek ve tavsiyelerde bulunmak için, Didaktik el kitabı iki ana bölümden oluşacak şekilde geliştirilecek ve yapılandırılacaktır:

  • Andragoji ve dijital eğitim hakkında ipuçları,
  • KAÇD birimi başına uygulamalı ders planları.
 • Learning hub and Digital Resources

  Proje Sonucu’nun (PR3) amacı, proje materyallerinin tamamına, yani Sonuç 1) Netiquette+ Yetkinlik çerçevesi ve Sonuç 2) Netiquette+ MOOC (KAÇD)’ye ve Didaktik el kitabına ücretsiz ve kullanıcı dostu erişim sağlamak için özel olarak hazırlanmış, çok dilli ve etkileşimli bir çevrimiçi öğrenme merkezi geliştirmektir. Ayrıca, yetişkin öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirmek, desteklemek ve geliştirmek için Sonuç 3’te bir dizi etkileşimli sınav ve bilgi grafiği yer alacaktır.

  Etki ve aktarılabilirlik ile ilgili olarak, yetişkin öğreniciler ve yetişkin eğitimcilerle birlikte, bu sonucun diğer ve daha geniş kitlelere hizmet etme ve fayda sağlama potansiyeli vardır, bu da onların netiket açısından bilgi ve iyi uygulamaları tanımlamalarına, bütünleştirmelerine ve paylaşmalarına olanak tanır.

  Bu nedenle, etkili öğrenmeyi teşvik eden olumlu bir etki yaratacak ve yüksek oranda aktarılabilir olacaktır.

Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz [Proje Numarası: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241].