Novinky

OSOBNÍ SETKÁNÍ v Istanbulu, Turecko

11 července 2023 se členové konsorcia projektu Netiquette+ sešli v tureckém Istanbulu. Zástupci devíti partnerských organizací z České republiky, Portugalska, Německa, Kypru, Řecka, Belgie, Španělska, Francie a Turecka na setkání projednávali další kroky realizace projektu. Během setkání měli partneři projektu možnost diskutovat finální fázi tvorby MOOC a Didaktické příručky. Také si naplánovali další kroky tvorby těchto výstupů a způsob jejich prezentace na volně přístupné eLearningové platformě projektu. Stanovili si i další úkoly v oblasti řízení projektu, financování, šíření výstupů a zajištění kvality.

NETIQUETTE+ MOOC a Didaktická příručka

Členové konsorcia projektu Netiquette+ dokončili MOOC a Didaktickou příručku. V nich nabídnou flexibilní vzdělávací cestu pro dospělé studenty a podpoří vzdělavatele dospělých, aby je lépe vedli v celém procesu etického, konstruktivního a kritického zapojení do digitálního světa. Tyto výstupy budou brzy volně přístupné na stránkách Netiquette+ Vzdělávací hub a Digitální zdroje.

CO CHYSTÁME?

  • Netiquette+ Vzdělávací hub and Digitální zdroje
  • Interaktivní kvízy a infografiky
OSOBNÍ SETKÁNÍ v Istanbulu, Turecko

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241