Novinky

PROJEKT NETIKETA+

Cílem projektu NETIKETA+ je pomoci vzdělavatelům dospělých začlenit relevantní znalosti a dovednosti z oblasti netikety do jejich vzdělávacích programů. Dospělí s nízkou kvalifikací a dospělí studenti tak získají povědomí o problematice netikety. Díky těmto znalostem a dovednostem se pak lépe kriticky, vědomě a zodpovědně zapojí do digitální společnosti.

17. února 2023 se sešli zástupci konsorcia v řeckých Aténách. Zástupci devíti partnerských organizací z České republiky, Portugalska, Německa, Kypru, Řecka, Belgie, Španělska, Francie a Turecka se sešli, aby projednali další kroky realizace projektu. Během setkání partneři projektu prodiskutovali tvorbu MOOC a didaktické příručky a naplánovali další kroky realizace. Na setkání probírali i řízení projektu, financování, šíření a zajištění kvality výstupů.

OSOBNÍ SETKÁNÍ v Aténách v Řecku

0nline kurz a didaktická příručka NETIKETA+

V rámci konsorcia NETIKETA+ připravujeme MOOC a Didaktickou příručku, ve které nabídneme flexibilní vzdělávací cestu pro dospělé ve vzdělávání a podpoříme tak vzdělavatele dospělých, aby je lépe vedli v celém procesu etického, konstruktivního a kritického zapojení do digitálního světa. Výsledek brzy zpřístupníme na stránkách Netikety + Learning hub and Digital Resources.

CO NÁS ČEKÁ DÁL? 

Právě vytváříme online kurz a didaktickou příručku. Více na FB a našem webu.

PROJEKT NETIKETA+

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241