Νέα

Πλατφόρμα μάθησης και ψηφιακοί πόροι

Στο ταχέως εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής επικοινωνίας και της τεχνολογικής προόδου, το έργο Netiquette+ έχει αναδειχθεί σε φάρο καινοτομίας και στρατηγικής σημασίας σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Με εστιασμένη αποστολή την αντιμετώπιση του κρίσιμου ρόλου της netiquette στην καθημερινή ζωή των ενήλικων εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτικών πλαισίων και των χώρων εργασίας, το έργο στοχεύει στην παροχή απτών και υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων στους συμμετέχοντες οργανισμούς. Καθώς η παγκόσμια κοινότητα παλεύει με τα επακόλουθα της πανδημίας COVID-19, το έργο Netiquette+ βρίσκεται στο επίκεντρο, αντιμετωπίζοντας τις κοινές ανάγκες και τα προκλητικά ζητήματα που επιδεινώθηκαν από την κρίση στις συμμετέχουσες χώρες. Η πανδημία υπογράμμισε τον κεντρικό ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης, ιδίως στην προώθηση της ψηφιακής ετοιμότητας, μια πτυχή ζωτικής σημασίας για την πλοήγηση στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο Netiquette+ θέτει έναν διττό στόχο: πρώτον, να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες οργανισμούς με απτά αποτελέσματα που υποστηρίζουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην ενσωμάτωση της γνώσης και των δεξιοτήτων netiquette και, δεύτερον, να ενδυναμώσει τους ενήλικες με χαμηλά προσόντα και τους ενήλικες εκπαιδευόμενους με την ευαισθητοποίηση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να συμμετέχουν κριτικά, συνειδητά και υπεύθυνα στην ψηφιακή κοινωνία. Αυτή η διττή προσέγγιση αντανακλά μια ολοκληρωμένη κατανόηση του σύγχρονου ψηφιακού τοπίου, αναγνωρίζοντας τόσο τις ανάγκες των εκπαιδευτών όσο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι. Καθώς εμβαθύνουμε στον πυρήνα του έργου Netiquette+, γίνεται φανερό ότι οι στόχοι του είναι όχι μόνο επίκαιροι αλλά και επιτακτικοί για τη δημιουργία θεμελίων ψηφιακής συμμετοχικότητας και επάρκειας στη διαρκώς εξελισσόμενη κοινωνία μας.

Πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης και ψηφιακοί πόροι

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου, πολύγλωσσου και διαδραστικού διαδικτυακού κόμβου μάθησης που θα παρέχει δωρεάν και φιλική προς το χρήστη πρόσβαση σε όλο το υλικό του έργου. 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το υλικό του προγράμματος Netiquette+ μέσω αυτού του συνδέσμου!

Πλατφόρμα μάθησης και ψηφιακοί πόροι

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν.
Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241