Το έργο

Το έργο
 • Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές προτεραιότητες, το έργο θα παρέχει στους συμμετέχοντες οργανισμούς ένα σύνολο απτών καινοτόμων και υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων για την αντιμετώπιση του βασικού ρόλου που διαδραματίζει η δικτυακή δεοντολογία στην καθημερινή ζωή των ενηλίκων εκπαιδευομένων, στον εκπαιδευτικο και στον εργασιακό χώρο. Και θα αντιμετωπίσει κοινές ανάγκες και προκλητικά ζητήματα που έχουν επιδεινωθεί από την κρίση του COVID-19 στις συμμετέχουσες χώρες, η οποία αποκάλυψε την κεντρική σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης για την προώθηση της ψηφιακής ετοιμότητας.

 • Το Netiquette+ αποσκοπεί στην προώθηση της κριτικής και σκόπιμης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών από ενήλικες με χαμηλά προσόντα και ενήλικες εκπαιδευόμενους και της ουσιαστικής συμμετοχής τους στις δημοκρατικές κοινωνίες.

 • Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις ανισότητες και εμπόδια που περιορίζουν , την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα οσο αφορα την υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, ο στόχος του έργου Netiquette+ είναι διττός:

  • Να παράσχει στους συμμετέχοντες οργανισμούς ένα σύνολο απτών αποτελεσμάτων για την υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στη διαδικασία ενσωμάτωσης και μεταφοράς σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον netiquette,
  • Να προωθήσει την ευαισθητοποίηση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα και των ενήλικων εκπαιδευομένων, ώστε να συμμετέχουν στην ψηφιακή κοινωνία με κριτικό, συνειδητό και υπεύθυνο τρόπο.
 • Το έργο Netiquette+ εξυπηρετει εναν ευρωπαικο στοχο της ευρωπης που αναφερεται σε ενα ένα δύσκολο ζήτημα για όλες τις συμμετέχουσες χώρες: την ικανότητα των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα και των ενήλικων εκπαιδευομένων να εμπλέκονται θετικά, κριτικά και υπεύθυνα με τις ψηφιακές τεχνολογίες, αυτο θα επιτευχθεί μέσω της παροχής δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σχετιζονται με τον netiquette. Ως εκ τούτου, για τους 9 οργανισμούς-εταίρους (την Τσεχική Δημοκρατία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Τουρκία) το έργο αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπιστεί ένα κοινό κενό, να ανταλλαγούν γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικές, οι οποίες αποτελούν κλειδί για την προώθηση της διακρατικής συνεργασίας και της καινοτομίας, καθώς και για τη διεύρυνση της μεταδοτικότητας και της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου.

  Το πιο σημαντικό είναι ότι η συνεργασία αυτή είναι το κλειδί για τη σύλληψη μιας σειράς απτών πανευρωπαϊκών καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

  Στην δημιουργια αποτελεσμάτων, προσαρμοσμένων στην ενδυνάμωση των ενηλίκων εκπαιδευομένων, ώστε να γίνουν ενεργοί ψηφιακοί πολίτες.

  Επιπλέον, οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα είναι επίσης καλύτερα προετοιμασμένοι να καθοδηγήσουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής τους διαδικασίας και να τους συμβουλεύσουν καλύτερα σχετικά με την υιοθέτηση κατάλληλων προτύπων συμπεριφοράς στην ψηφιακή αρένα.

Συνεργάτες

 • Το CARDET (Κέντρο για την Προώθηση της Έρευνας & Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός με έδρα την Κύπρο και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην ευρωμεσογειακή περιοχή για την έρευνα και την ανάπτυξη. Η ομάδα μας προσπαθεί να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς όφελος της κοινωνίας. Ο οργανισμός συνεργάζεται με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και σε διάφορους κλάδους για το σχεδιασμό λύσεων για τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η ομάδα της CARDET έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 200 έργα σε περισσότερες από 40 χώρες, απευθυνόμενη σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

 • Η AHINSA είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα που βρίσκεται στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας και ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013. Δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και έχει διαπιστευτεί για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαπιστευμένων για τους σκοπούς του νόμου αριθ. 563/2004 Coll. για το παιδαγωγικό προσωπικό και τις τροποποιήσεις ορισμένων νόμων. Η AHINSA επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης. Στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ανοικτής εκπαιδευτικής κοινωνίας, δραστηριοτήτων πληροφόρησης, διαβούλευσης και καθοδήγησης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Ο οργανισμός έχει εμπειρία στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών μαθημάτων, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην οργάνωση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το προσωπικό της AHINSA έχει σχεδιάσει και παραδώσει μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: τάσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανάπτυξη κειμένων εξ αποστάσεως μελέτης, καθοδήγηση κατά τη διαδικασία απόκτησης επαγγελματικών προσόντων/πλήρους επαγγελματικού προσόντος στη βιοτεχνία, τάσεις στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, υπέρβαση των εμποδίων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αρχές αυτοδιδασκαλίας και αποτελεσματικής εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, διευκόλυνση, καθοδήγηση και καθοδήγηση σε συμβουλευτικές δραστηριότητες στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, αρχές ρητορικής και ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων για συμβούλους, βελτίωση του κοινωνικού κλίματος στο σχολείο, ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για την ποιότητα και την αξιολόγηση, δεξιότητες παρουσίασης και πειστική επικοινωνία.

 • Η Mindshift είναι μια εταιρεία συμβούλων που ειδικεύεται στο ανθρώπινο δυναμικό και επενδύει στην απόδοση και την αναβάθμιση των ικανοτήτων των ανθρώπων, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ψηφιακή και διαπροσωπική ωριμότητα των οργανισμών και της κοινωνίας.

  Σε εθνικό επίπεδο, η MINDSHIFT έχει ως έναν από τους κύριους εταίρους της την The Key Talent Portugal, μια εταιρεία συμβουλευτικής τεχνολογίας ανθρώπινου δυναμικού που ειδικεύεται στην κοινωνική προσέλκυση και την αξιολόγηση ταλέντων και αναπτύσσει πλατφόρμες, όπως το Panorama και το AplyGo, που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση, την εφαρμογή και τη διαχείριση ψηφιακών, ευέλικτων και ελκυστικών διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού με βάση την ανάλυση δεδομένων.

  Η Mindshift είναι έντονα προσηλωμένη στις αρχές της Κοινωνικής Ευθύνης και στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, συγκεντρώνοντας μια ομάδα στελεχών με διαφορετικό υπόβαθρο.

 • Με την εμπειρία μας στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε συνδυασμό με τη μοναδική μας ιδέα της μικτής μάθησης, Smart international Learning, συμπληρώνουμε τη δια ζώσης εκπαίδευση με καινοτόμες μορφές μάθησης για τη βελτιστοποίηση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας του περιεχομένου και των ικανοτήτων της εκπαίδευσης.

  Οι πελάτες μας είναι τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας, διεθνείς εταιρείες, μεγαλύτεροι και μεσαίοι οργανισμοί. Από το 2014, η assist συμμετέχει επίσης σε συμπράξεις έργων της ΕΕ, παρέχοντας διαπολιτισμική τεχνογνωσία για τη διαδικτυακή μάθηση.

 • Η Asserted Knowledge (AKNOW) είναι μια εταιρεία παροχής τεχνικών συμβουλών και προμήθειας προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες και προσωπικό ΤΠΕ υψηλής εξειδίκευσης σε οργανισμούς. Μια σημαντική παροχή υπηρεσιών που διαφοροποιεί την AKNOW από άλλες εταιρείες συμβούλων είναι η προσέγγισή μας στις εκθέσεις επιχειρηματικής ανάλυσης, η οποία βασίζεται στη χρήση του Business Process Modelling Notation (BPMN). Το προσωπικό της AKNOW έχει πολυετή εμπορική εμπειρία στην υποστήριξη μεγάλων, πολυεθνικών φορέων ολοκλήρωσης ΤΠΕ και βαθιά εμπειρία στο συντονισμό πολλών δημόσιων χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Πλαίσιο 6, 7 και το Πρόγραμμα Life Long. Οι τρέχουσες δραστηριότητες της AKNOW επικεντρώνονται στην κατάρτιση μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών για την ηλεκτρονική μάθηση, εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, παροχής στοχευμένης κατάρτισης για τη βιωσιμότητα σε ΜΜΕ, μεθοδολογιών και εργαλείων διάδοσης και διασφάλισης ποιότητας που επικεντρώνονται σε στοχευμένες μετρήσεις ποιότητας και βέλτιστες πρακτικές/διδάγματα από προγράμματα.

 • Η FCB είναι μια ΜΚΟ με έδρα το Βέλγιο που θέλει να αναπτύξει και να προωθήσει την κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, ιδιαίτερα στις Βρυξέλλες και παγκοσμίως στη γαλλόφωνη περιοχή. Ιδρύθηκε το 2019 για να καλύψει τις ανάγκες όλων των πολιτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες προκειμένου να αυξήσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Η FCB στοχεύει, μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της καταπολέμησης των ανισοτήτων, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη χειραφέτηση των ανθρώπων και την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς.

 • Το INFODEF, Ινστιτούτο για την Προώθηση της Ανάπτυξης και της Εκπαίδευσης, είναι ένα ιδιωτικό και ανεξάρτητο κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, αποστολή του οποίου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της καινοτομίας. Το κέντρο σχεδιάζει και αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία, μεθοδολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις και επιτρέπουν την πρόβλεψη και την προώθηση των αλλαγών που απαιτούνται για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων και σκοπών της κοινωνίας. 

  Το INFODEF υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και την παιδαγωγική καινοτομία των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 • Πλατφόρμα διαχείρισης και συντονισμού των δράσεων των τοπικών συστημάτων ενδιαφερομένων, η AGFE – Association de Gestion des Fonds Européens (Ένωση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων) – ενισχύει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων δημόσιων παρεμβάσεων στον τομέα της κατάρτισης, της απασχόλησης και της ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης της χρηματοδοτικής συνδρομής των τοπικών αρχών με το κράτος, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Erasmus+.

  Ως εκ τούτου, η AGFE εργάζεται με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της ποικιλομορφίας της ένταξης, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις της εδαφικοποίησης των δράσεων. Εκτός από την αποστολή μας στην εδαφική μηχανική, με στόχο την οικοδόμηση ολοκληρωμένων συστημάτων ενδιαφερομένων στον τομέα της απασχόλησης, της οικονομικής ένταξης και της κατάρτισης,

  η AGFE έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας για άτομα υπό κοινωνική ένταξη. Στόχος είναι να δομηθεί μια διαδικασία ένταξης, ιδίως για νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

 • Η Ένωση Εκπαίδευση για το Μέλλον (GED) είναι μια πλατφόρμα όπου ανταλλάσσονται γνώσεις, εμπειρίες, μοντέλα και αναλύσεις για την επίλυση των σημερινών εκπαιδευτικών προβλημάτων που είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρωπότητα και για την οικοδόμηση του εκπαιδευτικού συστήματος που θα προκύψει σήμερα.

  Σε αυτή την πλατφόρμα- η τεχνογνωσία εκπαιδευτικών, εμπειρογνωμόνων, δημόσιων διοικητικών υπαλλήλων και κρατικών αξιωματούχων που έχουν επιτύχει στον τομέα της εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των εθνικών και παγκόσμιων εκπαιδευτικών προβλημάτων. Η ένωσή μας έχει θέσει ως αποστολή της να συνεργαστεί με αυτούς τους διακεκριμένους συμμετέχοντες για να συμβάλει σημαντικά στην επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων και στην οικοδόμηση της μελλοντικής εκπαίδευσης. Η GED αξιολογεί ολιστικά τις μελέτες Adaptive Education, Flipped Classroom, Gamification και Distance Education. Οι εκπαιδευτικοί παράγουν έργα, παρέχουν λύσεις και σχεδιάζουν οδικούς χάρτες σχετικά με την αξιολόγηση και την ανάπτυξη της κατάρτισης της εκπαίδευσης που παρέχουν μέσω αυτών των πλατφορμών.

  Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που

  περιέχονται σε αυτήν.
  Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241