Νέα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Η κοινοπραξία Netiquette+ συνεδρίασε στις 11 Ιουλίου 2023 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. Εκπρόσωποι από τους εννέα οργανισμούς-εταίρους από την Τσεχική Δημοκρατία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Τουρκία συναντήθηκαν για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα του έργου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το στάδιο οριστικοποίησης του MOOC και του Διδακτικού Εγχειριδίου και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα του επόμενου αποτελέσματος και τον τρόπο με τον οποίο το υλικό θα παρουσιαστεί στην ελεύθερα προσβάσιμη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου. Έθεσαν τις βάσεις για τις δραστηριότητες του έργου σε όλα τα επίπεδα (διαχείριση του έργου, οικονομικά, διάδοση και διασφάλιση ποιότητας).

NETIQUETTE+ MOOC και διδακτικό εγχειρίδιο

Η κοινοπραξία Netiquette+ ολοκλήρωσε το MOOC και το Διδακτικό Εγχειρίδιο που θα προσφέρει μια ευέλικτη μαθησιακή πορεία για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους και θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων ώστε να τους καθοδηγήσει καλύτερα σε όλη τη διαδικασία της ηθικής, εποικοδομητικής και κριτικής εμπλοκής στην ψηφιακή αρένα.

Το αποτέλεσμα θα είναι σύντομα ελεύθερα προσβάσιμο στον κόμβο μάθησης Netiquette+ και στους ψηφιακούς πόρους.

ΤΙ ΈΡΧΕΤΑΙ;

  • Κόμβος εκμάθησης Netiquette+ και ψηφιακοί πόροι
  • Διαδραστικά Infographics και κουίζ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν.
Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241