Νέα

ΤΟ NETIQUETTE+ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το πρόγραμμα NETIQUETTE+ στοχεύει να υποστηρίξει ενήλικους εκπαιδευτές να μεταφέρουν γνώση και δεξιότητες σχετικές με τη σωστή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου (netiquette), να προωθήσει τη σωστή ενημέρωση, γνώση και τις κατάλληλες δεξιότητες των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης, καθώς και των ενήλικων σπουδαστών, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ψηφιακή
κοινότητα με κριτική σκέψη, συνείδηση και υπευθυνότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση, το NETIQUETTE+ θα παρέχει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας αποτελέσματα για να θέσουν επί τάπητος το σημαντικό ρόλο της ορθής χρήσης του διαδικτύου στην καθημερινότητα των ενηλίκων σπουδαστών, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στο χώρο της εργασίας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η κοινοπραξία του NETIQUETTE+ συναντήθηκε στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2022. Εκπρόσωποι από τους 9 συνεργαζόμενους οργανισμούς από την Τσεχία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Τουρκία συναντήθηκαν για να συζητήσουν τα αρχικά τους βήματα και να αρχίσουν να σχεδιάζουν το έργο τους. Κατα τη διάρκεια του μίτινγκ, οι εκπρόσωποι
των οργανισμών είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται το Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων (Competence Framework) και να φτιάξουν ένα πλάνο σχετικά με τις λεπτομέρειες του επόμενου αποτελέσματος. Τέλος, προετοίμασαν το έδαφος για τις σχετικές με όλους του τομείς, πρωτοβουλίες (διαχείριση έργου, οικονομικά, διάδοση του λεργου, και διασφάλιση ποιότητας).

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ NETIQUETTE+

Η κοινοπραξία του NETIQUETTE+ ανέπτυξε ένα πλαίσιο αρμοδιοτήτων που καθορίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, και τις τάσεις-συμπεριφορές των ομάδων-στόχων στις συμμετέχουσες χώρες. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος αυτού του αποτελέσματος προέρχεται
από το γεγονός ότι ο σχεδιασμός του θα χτιστεί πάνω στις πραγματικές ανάγκες actual εκπαίδευσης και λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς, τον κριτικό αναστοχασμό και τις πληροφορίες των ειδικών, σχετικά με το πώς οι ενήλικοι μαθητευόμενοι μπορούν να
καταφέρουν μια θετική, σωστή και ηθική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινότητά τους, καθώς και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και στην εργασιακή πραγματικότητα. Λόγω των εγκάρσιων στοιχείων του, αλλά και της καινοτομίας που εισάγει,
το Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων διαθέτει πολύ μεγάλες πιθανότητας μεταβιβασιμότητας στο μέλλον.

Το μέλλον διαφαίνεται λαμπρό!

ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;
● Netiquette+ MOOC και Διδακτικό Εγχειρίδιο μέσα στο 2023
● Netiquette+ Κέντρο Μάθησης και ψηφιακές τεχνολογίες μέσα στο 2023

ΤΟ NETIQUETTE+ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν.
Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241