Νέα

NETIQUETTE+ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το έργο NETIQUETTE+ αποσκοπεί στην υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στην ενσωμάτωση και μεταφορά σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη δικτυακή δεοντολογία, προωθώντας την ευαισθητοποίηση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα και των ενήλικων εκπαιδευομένων, ώστε να συμμετέχουν στην ψηφιακή κοινωνία κριτικά, συνειδητά και υπεύθυνα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στην Αθήνα, Ελλάδα

Η κοινοπραξία NETIQUETTE+ συνεδρίασε στις 17 Φεβρουαρίου 2023 στην Αθήνα, Ελλάδα. Εκπρόσωποι των εννέα οργανισμών-εταίρων από την Τσεχική Δημοκρατία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Τουρκία συναντήθηκαν για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα του έργου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το στάδιο ανάπτυξης του MOOC και του Διδακτικού Εγχειριδίου και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα του επόμενου αποτελέσματος. Έθεσαν τις βάσεις για την πρωτοβουλία των δραστηριοτήτων του έργου σε όλα τα επίπεδα (διαχείριση έργου, οικονομικά, διάδοση και διασφάλιση ποιότητας).

NETIQUETTE+ MOOC και Διδακτικό Εγχειρίδιο

Η κοινοπραξία NETIQUETTE+ βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης του MOOC και του Διδακτικού Εγχειριδίου που θα προσφέρει μια ευέλικτη μαθησιακή πορεία για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους και θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων ώστε να τους καθοδηγήσει καλύτερα σε όλη τη διαδικασία της ηθικής, εποικοδομητικής και κριτικής εμπλοκής στην ψηφιακή αρένα.

 

Το αποτέλεσμα θα είναι σύντομα ελεύθερα προσβάσιμο στον κόμβο μάθησης Netiquette+ και στους ψηφιακούς πόρους.

 

ΤΙ ΈΡΧΕΤΑΙ;

  • NETIQUETTE+ MOOC και Διδακτικό Εγχειρίδιο
NETIQUETTE+ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν.
Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241