Haberler

BİR BAKIŞTA NETIQUETTE+

yaygınlaştırma ve aktarma konusunda desteklemeyi, düşük becerili yetişkinlerin ve yetişkin öğrenicilerin dijital toplumda eleştirel, bilinçli ve sorumlu bir şekilde yer almaları için farkındalık, bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda NETIQUETTE+, netiketin yetişkin öğrenicilerin günlük yaşamlarında, eğitim ortamlarında ve iş yerlerinde oynadığı kilit rolü ele almak için yenilikçi ve yüksek kaliteli sonuçlar sağlayacaktır.

 

YÜZYÜZE TOPLANTI

NETIQUETTE+ Projesi ortaklığı 20 ve 21 Eylül 2022 tarihlerinde bir araya geldi. Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Portekiz, Almanya, GKRY, Yunanistan, Belçika, İspanya, Fransa’daki dokuz ortak kuruluştan temsilciler, projenin ilk adımlarını görüşmek ve planlamak için bir araya geldi. Toplantı sırasında proje ortakları, Yetkinlik Çerçevesinin geliştirme aşamasını tartışma ve ayrıntılarını planlama fırsatı buldular. Ortaklar ayrıca her düzeyde (proje yönetimi, finans, yaygınlaştırma ve kalite güvencesi) proje faaliyetlerinin inisiyatifi için zemin hazırladılar.

NETIQUETTE+ YETKİNLİKLER ÇERÇEVESİ

NETIQUETTE+ Proje ortakları, katılımcı ülkelerdeki hedef gruplarla en alakalı bilgi, beceri ve tutumları tanımlayan bir yeterlilik çerçevesi geliştirmiştir. Bu proje ürünün beklenen etkisi, diğer ürün tasarımlarının gerçek eğitim ihtiyaçları üzerine inşa edilmesini sağlamak ve uzmanların endişelerini, eleştirel yansımalarını ve yetişkin öğrenicilerin dijital teknolojileri kendi yaşamlarında nasıl olumlu, sorumlu ve etik bir şekilde kullanabilecekleri konusundaki görüşlerini dikkate alması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Çapraz unsurları ve yenilikçiliği anlamında yetkinlik çerçevesi yüksek bir aktarılabilirlik potansiyeline sahiptir.

İşler son derece yolunda gidiyor!

SIRADA NE VAR?

  • 2023’te Netiquette+ Öğrenme Platformu (MOOC) ve Öğretici El Kitabı
  • 2023’te Netiquette+ Öğrenim merkezi ve dijital kaynaklar
BİR BAKIŞTA NETIQUETTE+

Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz [Proje Numarası: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241].