Vzdělávací Hub

Vzdělávací Hub

Cílem výsledku číslo 3 je vytvořit na míru šité, vícejazyčné a interaktivní online vzdělávací centrum, které nabídne bezplatný a uživatelsky přívětivý přístup k celému souboru materiálů projektu, tj.,

  1. rámci kompetencí Netiquette+ a
  2. MOOC a didaktické příručce Netiquette+ .

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241